Breaking News

ஊரைப்பற்றி

லால்பேட்டை:

தமிழகத்தில்இஸ்லாமியர்கள் அதிகம் வாழும்ஊர்களில், பிரசித்திபெற்றதுலால்பேட்டை நகரம்.  அதன்அடையாளங்களில்ஆன்மிகத்தின்மணம்வீசும். இங்கேகாற்றும்இறைமறைஓதும். நாற்றும், நாணல்களும்நான்காம்கலிமாகூறும்.  சான்றோர்கள்வாழ்ந்த, வாழ்கின்றஈமான்என்றஇறைநம்பிக்கையால்அடித்தளமிடப்பட்டவீராணம்கரையோரம்அமையப்பெற்றுள்ளதுலால்பேட்டை.

 

சுற்றியுள்ளகிராமங்களில்ஏதேனும்பிரச்சனைகள்மூண்டால், பாதுகாப்புகருதிலால்பேட்டையில்பேருந்துகளைநிறுத்திவிட்டுச்செல்லுமளவிற்குப்பாதுகாப்பானஊர்.  தமிழ்நாட்டில்கடலூர்மாவட்டத்தில்அமைந்துள்ளதுலால்பேட்டைநகரம். இது, காட்டுமன்னார்கோவில்வட்டத்திற்குஉட்படுகிறது. தற்போதுபேரூராட்சியாகவளர்ச்சிக்கண்டுள்ளது. இப்பேரூராட்சி    13,550  .கிமீபரப்பளவுக்கொண்டது. காட்டுமன்னார்கோவில் (சட்டமன்றத்தொகுதி) க்கும், சிதம்பரம்மக்களவைத்தொகுதிக்கும்உட்பட்டது.


இப்பகுதியில்2011 ஆம் ஆண்டு கணக்கெடுப்பின் படி 16,561    மக்கள் தொகையும், தற்போதைய மக்கள் தொகை 18,567 ஆகவும்இருக்கின்றது. இவை அரசு கூறும் மக்கள் தொகைக் கணக்கு. (ஆண்-8,209 பெண்-8,352)ஆனால், இங்கு முப்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மக்கள் வாழ்கின்றனர் மற்றும் 250 மக்கள் தினசரி வந்து செல்கின்றனர்

(Floting Population). மேலும்,1954- ஆம் ஆண்டுபேரூராட்சி தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இப்பேரூராட்சி  15 வார்டுகள் உள்ளடக்கியது. 57 தெருக்களைக் கொண்டு 13,.550சதுர கிமீ பரப்பளவுகொண்ட முதல் நிலை பேரூராட்சியாகும். மொத்த வரி விதிப்புகளின் எண்ணிக்கை 3617 (குடியிருப்புகள் 3532) கொண்டபேரூராட்சியாகும். மேலும் ஆறுநீர்நிலைகள், 8,99  கொள்ளலவு கொண்ட நீர்நிலைகள் இங்குப்பராமரிக்கப்பட்டு வருகின்றன. இப்பேரூராட்சியில் மொத்தம் 719 தெருவிளக்குகள் பராமரிக்கப்பட்டு வருகின்றன. (குழல் விளக்கு- 457, சோடியம் விளக்கு-106, அடர்மின் விளக்கு-154,உயர் கோபுர விளக்கு-02).இங்குவாழும்அனைவரும்இஸ்லாமியர்கள்என்பதுகூடுதல்செய்தி.. ஊரின்நுழைவுப்பகுதியானசிதம்பரம்மெயின்ரோட்டில்இந்துசமுதாயமக்கள்வாழ்ந்துவருகின்றனர். இதேபோல்திருவள்ளுவர் தெருவில் கிருஸ்த்வசமூகத்தைச்சார்ந்தமக்களும் வசிக்கின்றனர்.

 

 லால்கான்பேட்டைஎன்பதிலிருந்துமருவிலால்பேட்டைஎன்றபெயர்பயன்பாட்டில்வாழ்ந்துவருகிறது. இந்தப்பகுதிக்குலால்பேட்டைஎன்றபெயர்வருவதற்கு காரணமானவர்லால்கான்ஔரங்சீப்பின்மரணத்திற்குப்பிறகுஅவரின்அமைச்சரவையில்ஒருவரானமீர்கமருதீன்கான்பகதூர்முதல்ஹைதராபாத்நிஜமாகப்பதவிஏற்றுக்கொண்டார். அதன்பிறகுஆற்காடுமுதல்திருச்சிராப்பள்ளிவரையிலானஅனைத்துபகுதிகளையும்தன்வசம்கொண்டுவந்துவிடுகிறார். அவருக்குப்பிறகுநிஜாமுதவ்ளாஎன்கிறநாசிர்ஜன்க்என்பவர்நிஜமாகப்பதவிஏற்றுக்கொள்கிறார்.

 

பிரெஞ்ச்கிழக்கிந்தியக்கம்பனியினருடன்நாசிர்ஜன்கின்நட்புதொடர்ந்துகொண்டேஇருந்தது. இவரின்பலம்மற்றும்பலவீனங்களைநன்குதெரிந்துகொண்டபிரெஞ்ச்காரர்கள்நாசிர்ஜன்கின்ஆளுமையின்கீழ்அமைந்திருந்தஇடங்களைதங்கள்வசப்படுத்திக்கொண்டனர்.

 

தன்ஆட்சிக்குஆதரவுக்கரம்நீட்டஆற்காடுசுபேதாராகபதவிவகிக்கும்அன்வர்தீன்கான்மற்றும்அவரதுமகன்முஹம்மதுஅலிவாலாஜாவிற்கும்நாசிர்ஜன்க்மூலம்கடிதம்ஒன்றுஅனுப்பப்பட்டது. அனுப்பப்பட்டகடிதம்இருவராலும்மறுக்கப்பட்டுப்போனது.அதனால், போர்மூளக்கூடியசூழல்ஏற்பட்டது.  அதில்அன்வருதீன்கான்கொல்லப்படுகிறார்.

 

நாசிர்ஜன்க்கிற்குகட்டுப்படமறுத்துவிட்டார்நவாப்வாலாஜா. தேவிபபட்டினமும், சென்னைபட்டினமும்ஆங்கிலேயர்கைவசம்சென்றதைநாசிர்ஜன்க்விரும்பவில்லை. இருஇடங்களைமீட்க, தனதுவிசுவாசிகளானஹிம்மத்கான்சென்னைக்கும் , அப்துல்நபிகான் தேவிபட்டினத்திருக்கும்நாசிர்ஜன்கால்அனுப்பிவைக்கப்பட்டார்கள்.

 

பண்ருட்டிபக்கம்திருவடியில்நவாப்வாலாஜாகான்படைகளுக்குஎதிராகப்பிரெஞ்சுபடைகளும்,அப்துல்நபிகான்படைகளும்போர்தொடுத்தன. இதில்நவாப்வாலாஜாகானின்படைகள்வெற்றிபெற்றபின் ..  பிரெஞ்சுப்படைகள்பாண்டிச்சேரியில்ஒளிந்துகொண்டன. அப்துல்நபிக்கானின்படைகள்சிதம்பரத்தில்ஒளிந்துகொண்டன.

 

அப்துல்நபிகானின் கட்டுப்பாட்டுக்குள்சிதம்பரம்வந்தது. தன்நம்பிக்கையானலால்கான்பகுதூர்மியாக்கானை  (லால்பேட்டையைஉருவாக்கியலால்கானின்இயற்பெயர்) சிதம்பரத்தில்பள்ளிவாசல்களை உருவாக்கஆணையிட்டார். அந்நேரத்தில், தன்ஆட்சிக்குதனதுகுடும்பத்தினரால்ஆபத்துஏற்படலாம்என்றுஅஞ்சினார் அப்துல்நபிகானைஹைதராபாத்திற்குவரும்படிஅழைப்புகொடுத்தார்நாசிர்ஜன்க். லால்கான்பகதூரை (லால்கானை) சிதம்பரத்தின்கவர்னராகநியமித்துஹைதராபாத்நோக்கிவிரைந்தார்அப்துல்நபிகான்.

 

இதற்கிடையில், அப்துல்நபிகான்ஹைதராபாத்செல்வதற்குள்நாசிர்ஜன்க்தனதுசகோதரிமகன்முஜாஃபர்கான்மூலம்கொல்லப்படுகிறார். லால்கான்பகதூரிடம்சிதம்பரத்தைமுழுமையாகஒப்படைத்துவிடுகிறார் அப்துல்நபிகான்.

 

1753-1756 ஆம்ஆண்டுகளில்சிதம்பரத்தில்இரண்டுபள்ளிவாசல்களை கட்டிமுடிக்கிறார்லால்கான் (இவை தற்போது லால்கான்மற்றும்நவாப்பள்ளியாகஅழைக்கப்பட்டுவருகிறன). இந்தநேரத்தில், லால்பேட்டைபக்கம்லால்கான்பகதூரின்பார்வைதிரும்பியது வீராணஏரியின்நீர்அனைவருக்கும்பயனளிக்கும்வகையில்  தற்போது கான்சாஹிப்வாய்க்கால்என்றுஅழைக்கப்படும்வாய்க்கால்ஒன்றைவெட்டுகிறார். இவர் சிதம்பரத்தில்கவர்னராகஇருந்தநேரத்தில்லால்பேட்டையைஉருவாக்கியிருக்கலாம். நவாப்அன்வருதீன் அமைச்சரவையில்லால்கான் இடம்பெற்றதாக கூறப்பட்டு வந்த நிலையில்,  மேற்கண்ட தகவல்படி,இவர் நவாப்அன்வருதீன் அமைச்சரவையில் இடம்பெறவில்லை என்பதுநமக்குத்தெளிவாகிறது.

 

தன்ஆளுமையைவிரிவுபடுத்தவும்  () இஸ்லாமியர்களை குடியமர்த்தலால்பேட்டையைஅவர்உருவாக்கிஇருக்கவேண்டும். சிதம்பரத்தில் லால்கான்பள்ளிவாசல்மற்றும்நவாப்பள்ளிவாசல்கட்டப்பட்டபிறகு, லால்பேட்டைஜாமிஆபள்ளிவாசல் இவரால் கட்டப்பட்டுள்ளதுஎன்பதுநமக்குவரலாற்றைஅடுத்தக் கட்டநகர்வுக்குநகர்த்தச்செய்கிறது.

 

இதுவும்ஒருஆய்வுதான். ஆனாலும்,முடிவல்ல. இதைவிடஆதாரப்பூர்வமானவரலாற்றுகுறிப்புகள்யாருக்கேனும்கிடைக்கப்பெற்றால்! புதியவரலாறாகவெளியிட்டுக்கொள்ளலாம்.

 

இந்நகரம்கி.பி 1760 - ஆம்ஆண்டுகளுக்குப்பிறகுமக்களின்மூச்சுக்காற்றைச்சுவாசித்திருக்கிறதுஎன்பதைசிலகல்வெட்டுக்கள்நம்காதில்கூறுகிறது. ம் மாநகரத்தின்உருவாக்கம்தொன்மையானது. இதனைலால்கான்கட்டியஜாமிஆமஸ்ஜிதின்உள்கூடும்உணர்த்துகிறது. இம்மாநகரம் உருவாகி 250 ஆண்டுகளைக்கடந்து 300 - ஆம்ஆண்டைநுகரத்தயாராகிக்கொண்டிருக்கின்றது.

 

இப்பகுதியைச்செழிப்பாகமாற்றபலவிதமுயற்சிகள்லால்கான்மூலம்முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளன. வளர்ச்சிப்பணிகளைமுன்னெடுக்க சில நுணுக்கங்களையும்தேடினார். தன்சகாக்களைத்துணைக்குவைத்துஇங்குத்தங்கிப்பலசேவைகளைச்செய்யத்தொடங்கினார். ஆளுநர்தங்கியிருந்தஇடம் "கான்இருப்பு" என்றுபெயர்பெற்றது. தற்காலத்தில் "காங்கிருப்பு" என்றுபெயருடன்அழைக்கப்பட்டுவருகிறது.

 

இந்தப் பகுதியை தன்ஆளுமைக்குக்கீழ்கொண்டுவரத்தொடங்கினார். கொஞ்சம், கொஞ்சமாகஇந்தஊரின்வளர்ச்சிக்குவிதைப் போடத்துவங்கினார். இந்தப் பகுதியைநிர்வகிக்கதன்கீழ்பணிபுரிந்தவர்களைஅழைத்துவந்துதங்கவைத்துள்ளார்.. அவரிடம் பணிபுரிந்தகுற்றேவலர்தங்கியஇடம்,இன்றுகொத்தவால்தெருஎன்றபெயரில்அவர்களின்நினைவாகஅழைக்கப்பட்டுவருகிறது.


இங்குவாழும்இஸ்லாமியர்கள்வணக்கவழிப்பாடுகளில் கவனம்செலுத்த, கி.பி 1767 ஆம்ஆண்டுசிறியஅளவில்ஜாமிஆமஸ்ஜிதைகட்டிக்கொடுத்துள்ளார்.   இதன்சுற்றியுள்ள, வடக்குத் தெரு, கீழத்தெரு,மேலத்தெருக்களில்இஸ்லாமியமக்கள்வாழ்ந்திருக்கவேண்டும். இல்லையேல், இந்தப் பகுதியைச்சீரமைக்கநகரத்தந்தையேஇஸ்லாமியமக்களைஅழைத்துவந்துகுடியமர்த்திஇருக்கவேண்டும். இதில்எதையும்உறுதியாகக்கூறநேரடியானஆதாரங்கள்கிடைக்கப்பெறவில்லை.

மக்களுடன்குற்றேவலர்களும் இணைந்துஇந்தஊரின்வளர்ச்சிகளுக்குவித்துக்களாகமாறியுள்ளார்கள். இந்தப்பகுதிக்குள்இஸ்லாமியர்களைமட்டும்குடியமர்த்தாமல்மாற்றுமதசகோதரர்களையும்அழைத்துவந்துகுடியமர்த்தியுள்ளார்நகரத்தந்தை. அவர்களின் மதவழிப்படிஇறைவணக்கம்செய்துக்கொள்ள கோயில்ஒன்றும், அதற்குஅருகாமையில்குளம்ஒன்றையும்வெட்டிஅவர்களின்நீராதாரத்திற்குவழிவகைஅவரால்செய்யப்பட்டுள்ளது. "முஸாஃபர்கானா", வெளியூர்களிலிருந்துவரும்மக்கள்ஓய்வுஎடுக்கும்வகையில்கட்டப்பட்டுள்ளது. தேன்களைச் சேகரித்துத்தேன்கூட்டைஉருவாக்கும்தேனீக்கள்போல்உருவெடுத்து, பலவகையானமுயற்சிகளுக்குப்பிறகுலால்கான்பேட்டைஎன்றஅழகானகூடுஇவரால் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.